Manifesto Negara Kebajikan PAS (7)
11:46:00 AM | Author: Nik Muhammad Amin
Teras Kesepuluh

Menyedari kedudukan amalan media yang masih jauh dari menghayati dasar penyiaran yang membela nilai-nilai kebenaran, beretika dan bertaraf dunia, maka wajar reformasi kea rah penambahbaikan dilakukan denghan segala komitmen dan tanggungjawab.

Selaras dengan itu Manifesto PAS mengajukan pilihan berikut kepada rakyat.

Dasar, Etika dan Amalan Media Massa Adil, Bersih dan Demokratik dengan memajukan polisi-polisi berikut:

Menggubal dasar media massa negara yang lebih mendedahkan rakyat kepada maklumat yang seimbang.

Menyediakan akses atau capaian kepada media setiap parti politik yang sah untuk menjelaskan komitmen dan manifesto mereka.

Memastikan tiada penyalahgunaan media massa untuk manipulasi pemikiran rakyat oleh pihak penguasa dan lain-lain.

Memperkasa perlaksanaan etika media massa di kalangan khalayak media, stake holders atau pemilik media dan rakyat.

Mengarusperdanakan konsep ketelusan media amalan dan operasi media massa untuk meningkatkan pengetahuan serta kebijaksanaan rakyat bagi mengamalkan serta membudayakan politik-berteraskan-pengetahun.Teras Kesebelas

Menginsafi ancaman pemanasan global yang merubah sistem cuaca dan perimbangan alam sekitar sekaligus menjadi ancaman nasional yang mengakibatkan berlakunya pelbagai bencana alam dan perubahan cuaca tak menentu seperti banjir, kemarau baik di kawasan bandar mahupun desa;

maka PAS mengambil inisiatif untuk melakukan persiapan dan bantuan dengan cara:

Pembinaan sistem pengairan yang menjimatkan penggunaan air secara terkawal bagi mengurangkan kos pengeluaran pertanian disamping penjimatan air bagi menghadapi musim kemarau tak menentu..

Memulihara kawasan tadahan hujan, hutan simpanan dan hutan perlindungan hidupan liar yang telah dirizabkan.

Jalinan kerjasama bersama badan-badan yang relevan berkenaan pemanasan global dalam isu krisis makanan di peringkat antarabangsa dan nasional bagi memberi bantuan kepada para petani dan pengusaha makanan dalam menghadapi kesan pemanasan global.

Menyediakan tabung kecemasan bencana kepada para pengusaha makanan dan petani untuk menampung kos kerugian akibat kesan bencana alam seperti banjir, kemarau dan serangan penyakit kepada tanaman.

Pemansuhan penggunaan sebarang bahan kimia dalam pengeluaran produk makanan dengan pemberian subsidi melalui pembekalan baja organik untuk hasil yang lebih selamat untuk pengguna disamping melindungi kesuburan tanah dan sumber air daripada tercemar dengan bahan kimia.Teras Keduabelas

Berlatarbelakangkan scenario politik dan hakikat perpaduan nasional yang kerap diancam dengan pelbagai ketegangan kaum akibat amalan politik perkauman dan manipulasi agama, maka Manifesto PAS mengemukakan serta menjanjikan kepada rakyat:

Dasar Perpaduan Nasional dengan polisi berikut:

· Merangka dasar perpaduan yang diperkukuhkan dengan sikap saling hormat- menghormati atas dasar saling mengetahui tuntutan agama terhadap penganut agama masing-masing.

· Menjamin penubuhan sebuah Majlis Perundingan penganut agama-agama (selain Islam) oleh Kerajaan bagi mempastikan hak-hak setiap kelompok penganut agama untuk melaksanakan tuntutan upacara ibadat dan budaya masing-masing.

· Mencadangkan penubuhan satu Majlis Dailog ke arah memperkukuhkan permuafakatan dan perpaduan nasional merentasi semua kaum.
|
This entry was posted on 11:46:00 AM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Komentar: