Pesan Badiuzzaman Said Nursi
7:10:00 PM | Author: Nik Muhammad Amin

Saya masih lagi ingat pesan seorang ulama, mujaddid malah seorang sufi besar abad 20, Badiuzzaman Said Nursi, kepada saya ketika diakhir pertemuan kami dalam suatu mesyuarat sulit di Hadramaut, Yaman. Pesan beliau, ' Kalau tiada orang yang mahu mendengar kalam bicara dakwahmu, teruskan juga menyampaikannya kerana seluruh alam memahaminya. Malah seluruh alam gembira dan menyahut kalam-kalam yang mengagungkan Tuhan."